Sorun Bakalım


SORU 1 : Divan-ı Lügat’it Türk eseri kime aittir?
CEVAP 1 : Kaşgarlı Mahmut
SORU 2: Osmanlılarda saray ve konaklarda kadınlara ayrılan daireye ne ad verilir?
CEVAP 2: Harem
SORU 3: İstiklal Marşı’nın bestekarı kimdir?
CEVAP 3: Osman Zeki ÜNGÖR


SORU 4:Osmanlı devletinde tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiye ne ad verilir?
CEVAP 4: Aşar
SORU 5: Basketbolda bir takımın hücum süresi ne kadardır?
CEVAP 5: 24 saniye


SORU 6: Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarına ne ad verilir?
CEVAP 6: Hadis-i şerif
SORU 7: Kıyamet günü dirileceklerin toplanacaklarına inanılan yere ne denir?
CEVAP 7: Mahşer


SORU 8: Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cennetten kovma cezasına ne ad verilir?
CEVAP 8: Afaroz


SORU 9: Bir ülke vatandaşlarının zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalıklara ne ad verilir?
CEVAP 9: Kapitülasyon


SORU 10: Birinin yerine vekillik eden kişiye ne ad verilir?
CEVAP 10: Naim


1- Osmanlı Devleti’ndeki sadrazamın günümüzdeki karşılığı hangisidir?


Cevap : başbakan


2- Kaplıca sularının oluşturduğu beyaz tortularla kaplı kayalıklara verilen isim nedir?


Cevap : traverten


3. Aşağıdaki illerden hangisi leblebisi ile ünlüdür?


Cevap : Çorum


4. Unutulmaz 'İnek Şaban' karakterini hangi oyuncumuz canlandırmıştır?


Cevap : Kemal Sunal


5. Nasreddin Hoca fıkralarına ait olmayan deyim hangisidir?


Cevap : Gölge etme,başka ihsan istemem


6. Atilla nerenin imparatoruydu ?


Cevap : Hun


7. Karamürsel hangi ilimize bağlıdır ?


Cevap : Kocaeli


8. Ünlü düşünür Aristoteles'in hocası kimdir ?


Cevap : Platon


9. Kabe hangi şehirdedir?


Cevap : Mekke


10. Cezaevlerinde düzeni ve tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kişi kimdir ?


Cevap : Gardiyan


11. İstanbulun simgelerinden olan Kız Kulesi hangi belediyenin sınırları içerisindedir?


Cevap : Üsküdar


12. Hürrem Sultan hangi padişah zamanında sultanlık yapmıştır ?


Cevap : Kanuni Sultan Süleyman


13. Aşağıdakilerden hangisi 'Hokkabaz' filminde oynayan kadın şarkıcıdır?


Cevap : Özlem Tekin


14. Truva adlı filmde Achilles rolünü canlandıran aktör kimdir?


Cevap : Brad Pitt


15. Hangisi baharatçı dükkanıdır?


Cevap : Aktar


16. Vadideki Zambak adlı roman kime aittir?


Cevap : Balzac


17. Soru ve cevaba dayalı gazete veya dergi yazısına ne ad verilir?


Cevap : Röportaj


18. Yel değirmenleriyle savaşan roman kahramanının adı nedir?


Cevap : Don Kişot


19. Bankacılıkta yapılan işlemlerin yazılı olduğu ve bir nüshası müşteriye verilen kağıda ne denir?


Cevap : Dekont


20. Aşağıdakilerden hangisi farklı, değişik anlamına gelir?


Cevap : Marjinal
21. Bir elmanın yarısını bir dakikada yiyen bir çocuk üç elmayı kaç dakikada yer?


Cevap : 6


22. Sümela Manastırı hangi ilimizin sınırları içindedir?
Cevap : Trabzon


23. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları göreve hangi merci tarafından getirilir ?


Cevap : Cumhurbaşkanı


24. Hz.Muhammed`e ilk vahiy nerede gelmiştir ?


Cevap : Hıra Mağarası


25. Avrupa Yakası adlı dizide Cem rolünde oynayan oyuncunun adı nedir?


Cevap : Levent Üzümcü


Günaydın


26. Şampanya hangi meyveden yapılır?


Cevap : Üzüm


27. Uydurma habere ne denir?


Cevap : Asparagas


28. İstiklal marşının bestesini kim yapmıştır?


Cevap : Zeki Üngör


29. Eski Türklerde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilir?


Cevap : Yuğ


30. Brezilya’da hangi dil konuşulur?


Cevap : Portekiz


1-)Ülkemizde ilk 5 yıllık endüstri planı hangi tarihler arasında uygulanmaya konulmuştur?
C1.1934 VE 1939.


2-)Türkiye'de sanayinin kurulabilmesi için gerekli olan şartlardan hangisi diğerlerine göre daha
avantajlı durumdadır?
C2.İş gücü.


3-)Yunanca 'ırkların ülkesi' manasına gelen PAMFİLYA ilk çağlarda Akdeniz bölgemizin hangi yöresine
verilen addı?
C3.Antalya ve çevresine.


4-)Tarihi Truva kenti harabeleri Marmara bölgesinin hangi ili sınırları içerisindedir?
C4.Çanakkale.


5-)Ünlü Türk coğrafyacısı Seydi Ali Reis'in hazırlamış olduğu 'ülkelerin görünüşü' anlamına gelen eserinin adını söyleyiniz.
C5.Mir'atül Memalik.


6-)Batlamyus'un eserlerinden ve Hint kaynaklarından faydalanarak 'iklim tipleri' anlamına gelen atlası hazırlayan islam coğrafyacısı kimdir?
C6.Belhi.


7-)Afrika kıtasını Asya kıtasından ayıran boğaz hangisidir?
C7.Babülmendep Boğazı.


8-)Deniz ve okyanusların fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen bilim koluna ne ad verilir?
C8.Oseanoğrafya(ana deniz bilimi).


9-)İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak yayı içinde yer alan plato hangisidir?
C9.Bozok platosu.


10-)Doğu Anadolu bölgesinin hangi ili Aras nehrinin havzası içerisinde yer almaktadır?
C10.Kars.


11-)Ülkemizde hangi tarihten itibaren düzenli olarak beşer yıllık kalkınma planları yapılmıştır?
C11.1963.


12-) Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi hangisidir?
C12: Rusya


13-)“Taç Mahal” hangi ülkededir? Kimin tarafından yaptırılmıştır?
C13. Hindistan – Babür Şah


14-) Sultan Ahmet Camii kimin zamanında, kim tarafından yapılmıştır?
C.14 Sultan I. Ahmed – Sedefkâr Mehmet Ağa


15-) Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği ülke hangisidir, hangi ismi alır?
C.15. Irak – Şattü’l Arap


1- Ölümünden sonra Einstein’ına Nobel Ödülü kazandıran, zamanın göreceliğini öne sürdüğü teorisinin adı nedir? (izafiyet teorisi)
2- Türkiye’ye AB’ye üyeliğin yolunda uyması için öne sürülen siyasi kriterlere ne ad verilir? (Kopenhag)
3- Müslümanların Kâbe’den önce yöneldiği kıblesi neresidir? (Kudüs-Mescid-i Aksâ)
4- 20 y.y’da yaşamış “Arf Halkalar ve “Arf Değişmezleri” çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü Türk matematikçimiz kimdir? (Cahit Arf)
5- Attila İlhan’ın Atatürk ve kurtuluş savaşını konu aldığı kitabı hangisidir? (Gazi Paşa)
6- Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlangıcında parola olarak kullanılan cümle nedir? ( kızım Ayşe tatile çıkabilir)
7-Atatürk kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır? (15 yıl)
8- Bosna direnişinin lideri, Bilge Kral olarak bilinen ve Bosna-Hersek’in ilk devlet başkanı kimdir? (Aliya İzzetbegoviç)
9- Hocalı’da Azeri Türklerine karşı soykırım uygulayan devlet hangisidir? (Ermenistan)
10- Bizans’ta “altın boynuz” olarak isimlendirilen İstanbul’daki yerin adı nedir? (haliç)
11- Osmanlı coğrafyasına ait başlıca tarihi eserlerin küçültülmüş modellerinin sergilendiği açık hava müzesi neresidir? (miniatürk)
12- Türkiye’nin en uzun tüneli hangi il sınırlarındadır? (ordu)
13- Başlangıç meridyeni hangi ülkeden geçmektedir? (İngiltere)
14 Mimar Sinan’ın ustalık eseri hangisidir? (Selimiye Camii)
15- Kuzey Atlantik Savunma Paktı’nın kısaltılmış adı nedir? (NATO)
Soru 1: İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılan Japon intihar uçaklarına ne ad verilir?


Cevap 1: kamikaze


Soru 2: Çevreyi inceleyen bilim dalı hangisidir?


Cevap 2: Ekoloji


Soru 3: Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmeleri için girmeleri gereken sınav hangisidir?
Cevap 3: LES
Soru 4: Mevsimin başında ilk yetişen meyve ya da sebzeye ne ad verilir?


Cevap 4: Turfanda


Soru 5: 'Uydu Sinyaliyle Yer Tespit Sistemi'nin kısa adı hangisidir?
Cevap 5: GPS
Soru 6: Eskiden vahşi batı olarak bilinen ABD'nin batı bölgelerinde, kasabaların güvenliğinden sorumlu olan ve halen birçok küçük ölçekli yerleşim yerinde varlığını sürdüren resmi güvenlik görevlisi hangisidir?
Cevap 6: şerif
Soru 7: Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük coğrafi bölgesi hangisidir?
Cevap 7: Doğu Anadolu


Soru 8: Musevi din adamına ne ad verilir?
Cevap 8: haham


Soru 9: Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun tüm koşul ve durumlarını da dikkate alıp, anlamaya çalışmasına nedir?
Cevap 9: Empati kurma
Soru 10: Kimyada Radon, Xenon gibi 8A grubu elementlerine ne ad verilir?
Cevap 10: soy gazlar


Soru 11: Yüzbaşı rütbesinden bir kademe üstteki rütbe hangisidir?
Cevap 11 : binbaşı
Soru 12: Elementlerin atom numaralarına ve kimyasal özelliklerine göre sıralanıp kategorize edildiği sistemin adı nedir?
Cevap 12: Periyodik cetvel
Soru 13: Bangladeş'in başkenti neresidir?


Cevap 13 : dakka


Soru 14: Kalp hastalıkları ile ilgilenen uzmanlık dalı hangisidir?


Cevap 14: kardiyoloji


Soru 15: Başkenti 'Bakü' olan ülke hangisidir?


Cevap 15: Azerbaycan
Soru 16: 'Celal Bayar Üniversitesi'hangi ilimizdedir?


Cevap 16: Manisa
Soru 17: Anadolu’daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olan ve günümüzde Türk-İslâm Eserleri ve Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılan Yakutiye Medresesi hangi ilimizdedir?


Cevap 17: erzurum


Soru 18: MİT Müsteşarı'nın doğrudan sorumlu olduğu merci hangisidir?


Cevap 18: başbakanlık


1) UNESCO tarafından doğumunun 800. yıl dönümü olan 2007 yılı adına ilan edilen Peygamber âşığı Türk büyüğü kimdir?


C: Mevlana


2) Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan, 24. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda, erkekler 3 bin metre engellide ve altın erkekler 5 bin metrede birinciliği 14.08.47’lik derecesiyle alarak altın madalya kazanan Fenerbahçeli atletimiz kimdir?


C: Halil Akkaş


3) 2006 ve 2007 yıllarında üst üste 2 kez Formula-1 İstanbul Park yarışını kazanan Brezilyalı F1 pilotu kimdir?


C.Felipe Massa


4) Dünya Kupasında, 11. saniyede attığı golle şampiyona tarihinin en erken golüne imza atan Hakan Şükür, bu golü hangi yıl düzenlenen şampiyonada atmıştır?


C:2002


5) Unesco tarafından Dünya Mirası listesine alınan, Osmanlı kent mimarisinin tüm şıklığını yansıtan evleri ile ünlü ilçemiz ilçelerden hangisidir?


C Safranbolu


6) 1923-1938 yılları arasında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı kimdir?


C:MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


7) “Tunus, Türkiye, İtalya, Yunanistan” hangisi 'zeytin ağacının' dünyaya yayıldığı gerçek anavatanı olan ülkelerden birisidir?


C: Türkiye
8) Aralık 1999’da Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının kabul edildiği toplantı hangi şehirde yapılmıştır?


C: Helsinki


9) AB Avrupa Birliği kaç üye ülkeden oluşur?


C: 27 ülke


10) Türkiye 1.Ligi'nin 50 yıllık tarihinde, en fazla gol atılan sezon hangisidir?


C: 1987-88


11) Sevilen çocuk oyunlarından 'Uzun Eşek' oyununda, baş tarafta duran ve oyunu idare eden kişiye ne ad verilir?


C: Yastık
SORU 11: 2007 Nobel Edebiyat ödülünü alan yazar kimdir?
CEVAP 11:Orhan PAMUK
SORU 12: Müslüman olmayanlardan alınan ve devlet güvencesinde bulunmanın karşılığı olan vergiye ne ad verilir?
CEVAP 12: Cizye
SORU 13: Peygamberi evi ve ailesi için kullanılan tabire ne ad verilir?
CEVAP 13: Ehl-İ Beyt


SORU 14:Hz. Muhammed’e hicrette yardın eden Medinelilere verilen isim nedir?
CEVAP 14:Ensar
SORU 15: Elden gelenin yapıldıktan sonra işin Allah’a bırakılmasına ne ad verilir?
CEVAP 15: Tevekkül


SORU 16: Osmanlı devletinde din bilginlerine ne ad verilir?
CEVAP 16: Ulema
SORU 17: Ses adlı şiiri yazan şairimiz kimdir?
CEVAP 17: Yahya Kemal BEYATLI


SORU 18: Basketbolda bir periyodun süresi ne kadardır?
CEVAP 18: 10 Dakika


SORU 19: İlk yerli tiyatro eserimizin adı nedir?
CEVAP 19: Şair Evlenmesi


SORU 20: Semaver adlı eser kime aittir?
CEVAP 20: Sait Faik ABASIYANIK


SORU:1Bir komposizyonda farklı unsurları sıra ile ve belirli aralıklarla birbirini izlemesine ne denir?
CEVAP:1.Ritm


SORU:2 İnsanları ve hayvanları konu alan resimlerde genellikle bütün vucüdu hareketleri ile yansıtan görüntülere ne denir ?
CEVAP:2 Figür


SORU:3 Varlıkların çevresini sınırlayan biçimin leke şeklindeki görümüne ne ad verilir?
CEVAP:3 Siluet


SORU:4 Görsel sanatlarda model olarak kullanılan varlıkların yüzeyini örten örtünün görünüm niteliğine ne ad verilir?
CEVAP:4 Doku


SORU:5 Bir eserin birebir taklidine ne ad verilir?
CEVAP:5 Röprodüksiyon


SORU:6 “Kaplumbağa terbiyecisi” adlı eseri hangi Türk ressama aittir?
CEVAP:6 Osman Hamdi Bey


SORU:7 Resimde renk uyumuna ne ad verilir?
CEVAP:7 Armoni


SORU:8 Taş , bronz ,alçı ,kil gibi maddelerle bir şeyi üç boyutlu olarak anlatma sanatına ne ad verilir?
CEVAP:8 Heykel


SORU:9 Görsel sanatlarda bir eserin zihinde canlandırılan biçim ve uygulama durumuna ne ad verilir?
CEVAP:9 Tasarım


SORU:10 Resim hangi sanat dalına girer?
CEVAP:10 Plastik sanatlar


SORU 1 Ana renkler nelerdir?
CEVAP 1 Mavi, Kırmızı, Sarı


SORU 2 Üç boyutlu bir cismi 2 boyutlu bir düzlem üzerinde gösteren tekniğe ne denir?
CEVAP 2 Perspektif


SORU 3 Işığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan algılamaya ne denir?
CEVAP 3 Renk


SORU 4 Mor rengi hangi renklerin birleşmesinden oluşur?
CEVAP 4 Kırmızı,mavi


SORU 5 Renklerin uyumuna ne denir?
CEVAP 5 ARMONİ


SORU 6 YEŞİL HANGİ RENKLERİN KARIŞIMINDAN OLUŞUR?
CEVAP 6 SARI VE MAVİ
SORU 1 Konusu cansız varlıklar veya nesneler olan resim çalışmasına ne ad verilir?
CEVAP 1 Natürmort


SORU 2
Bir yerin doğal görünüşü ya da kır resimlerinin genel adı nedir?
CEVAP 2 Peyzaj


SORU 3 Değişik tonlarda mürekkep kullanılarak yapılan resim boyama çalışmalarına ne ad verilir?
CEVAP 3 “ Lavi Çalışması “


SORU 4 Çizgisel çalışmalarda koyu değerleri nasıl sağlarız?
CEVAP 4 “ Sık çizgilerle “


SORU 5 Ressamların boyaları dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta, plastik ya da porselen levhanın adı nedir?
CEVAP 5 Palet


SORU 6 Bir şeyi tanıtmak ya da duyurmak için asılmış ilana ne ad verilir?
CEVAP 6 Afiş


SORU 7 Ana renkler hangileridir?


CEVAP 7 Sarı, Kırmızı, Mavi


SORU 8 İnsanların yüz ifadesini yansıtan baş ile omuzları içine alan resim türüne ne denir?
CEVAP 8 “ Portre “


SORU 9 Kırmızı – Yeşil , Mavi – Turuncu , Sarı – Mor renkleri arasındaki ilişki nedir?
CEVAP 9 “ Zıt (kontrast) renkler “


SORU 10 Dokunma duyumuzla algıladığımız doku türü hangisidir?
CEVAP 10 “ Gerçek Doku “


Soru 1
İlk kadın pilotumuz kimdir?
Cevap 1 SABİHA GÖKÇEN
Soru 2
İçinde yaşadığımız bu yıl hangi düşünürümüzün ismine atfedilmiştir ve onun yılı ilan edilmiştir
Cevap 2 MELANA CELALEDDİN RUMİ
Soru 3
Mimar Sinan nın ustalık eserim dediği eseri hangisidir?
Cevap 3 Selimiye Cami
Soru 4
2007 millet vekili seçimlerinde meclise giren asrın güreşçisi lakaplı güreşçimiz kimdir?
Cevap 4 HAZMA YERLİKAYA
Soru 5
Abdullah GÜL kaçıncı cumhurbaşkanımızdır?
Cevap 5 11
Soru 6
2007 yılında Avrupa birliğine üye olan ülkeler hangileridir?
Cevap 6 Bulgaristan ve Romanya
Soru 7
Hatay ın ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir?
Cevap 7 Tayfur SÖKME
Soru 8
Güneşe en yakın gezegen hangisidir?
Cevap 8 Merkür


Soru 9
Halk oylamasının diğer adı nedir?
Cevap 9 Referandum
Soru 10
Vücuttaki kan basıncının diğer adı nedir?
Cevap 10 Tansiyon


KÜLTÜR SORULARIDIR


SORU: Türkiye de kaç tane il vardır
CEVAP:81
SORU: Türkiye Avrupa birliği arasındaki ilişkileri yürütmek amacıyla başmüzakereci olarak görev yapan bakanımızın ismi nedir?
CEVAP: Ali BABACAN
SORU: Abdullah Gül kaçıncı cumhurbaşkanıdır?
CEVAP: 11.
SORU: 2008 Avrupa futbol şampiyonası hangi ülkelerde düzenlenecektir?
CEVAP:İsviçre-Avusturya
SORU: En kalabalık Müslüman ülke hangisidir?
CEVAP:Endonezya


SORU:Nobel edebiyat ödülünü alan yazarımız hangisidir?
CEVAP:Orhan Pamuk


SORU:Türk sinemasının gişe rekortmeni filmi hangisidir?
CEVAP: Kurtlar Vadisi Irak
SORU: Rusya Türkiye arsısındaki, doğalgaz boru hattı projesinin ismi nedir
CEVAP:Mavi Akım
Soru: Türkiye’ de 12 ay rafting yapılabilen doğu Karadeniz nehri hangisidir?
CEVAP:Çoruh
SORU-1 11. Cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP Abdullah GÜL


SORU-2 9. Cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP Süleyman DEMİREL


SORU-3 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası hangi ülkede oynanmıştır?
CEVAP İspanya


SORU-4 22 Temmuz seçimleri sonrası kurulan hükümet kaçıncı hükümettir?
CEVAP 60. Hükümet


SORU 5 58. Hükümetin Başbakanı kimdir?
CEVAP Abdullah GÜL


SORU 6 10. Cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP Ahmet Nejdet SEZER


SORU 7 2006 Dünya kupasına hangi ülke ev sahipliği yapmıştır?
CEVAP Almanya


SORU 8 2005 Avrupa Şampiyonası hangi ülkede oynanmıştır?
CEVAP Portekiz


SORU 9 2011 Üniversiad Kış Olimpiyat oyunlarına neresi ev sahipliği yapacaktır?
CEVAP Erzurum


SORU 10 Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?
CEVAP Cumhurbaşkanı
SORU 8 PENİSİLİNİ İLK KİM BULMUŞTUR?
CEVAP 8 A.FLEMİNG


SORU 9 ZEUGMA ANTİK KENTİ HANGİ İLİMİZDEDİR?
CEVAP 9 GAZİANTEP


SORU 10 KEMİĞİN VE DİŞLERİN GENEL YAPISINA KATILAN MADDEYE NE DENİR?
CEVAP10 KALSİYUM
SORU 1:TBMM’nin millet vekili sayısı kaçtır?
Cevap:550


SORU2: 2007 yıllında Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan Dünya Atletizm yarışmalarında Cevap:10000m Dünya ikincisi olan milli atletimiz kimdir?
Elvan ABELEGESSE


SORU 3: T.C 11. Cumhurbaşkanı kimdir?
Cevap:Abdullah GÜL


SORU 4:Ülkemizde25-26 ağustos tarihinde düznlenen Formula 1 yarışmalarında birici olan pilotun ismi nedir?
Cevap:Massa


SORU5: 2007 yılı Dünyada ne yılı olarak kutlanmıştır?
Cevap: Mevlana veya sevgi ve hoşgörü yılı


SORU6: İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere hangi akarsudan yararlanılması düşünülmektedir?
Cevap: Melen çayı


SORU 7: Kene ısırması ile insanlara bulaşan ateşli ölümcül hastalığın adı nedir?
Cevap:Kanmalı kırım Kongo hastalığı


SORU 8: Leonardo da vinci’nin en ünlü tablosunun adı nedir?
Cevap: Mona lisa


SORU9:Ülkemizde üretilen ilk yerli otomobilin adı nedir?
Cevap:Anadol


SORU 10: Basketbol sporunda forma numaraları kaçtan başlar?
Cevap: 4
SORU 1 Türk futbol tarihinde UEFA kupasını ülkemize kazandıran ilk spor kulübü hangisidir?


CEVAP 1
GALATASARAY


SORU 2 Atatürk’ün manevi kızının adı nedir?


CEVAP 2 ÜLKÜ
SORU 3 “Tsunami “adıyla bilinen dev dalgalar hangi doğal afet sonucu oluşur?


CEVAP 3 DEPREM
SORU 4 Cumhurbaşkanı yurt dışına çıkınca yerine kim bakar?


CEVAP 4 T.B.M.M Başkanı
SORU 5 2006 Yılında Nobel edebiyat ödülünü alan Türk yazarımızın adı nedir?


CEVAP 5 ORHAN PAMUK
SORU 6 İlk kadın tiyatro oyuncusunun adı nedir?


CEVAP 6
AFİFE JALE
SORU 7 Camın hammaddesi nedir?


CEVAP 7 KUM
SORU 8 Çanakkale Deniz Zaferinin tarihi kaçtır?


CEVAP 8 18 MART 1915
SORU 9 Atatürk kaç yıl Cumhurbaşkanlığı yapmıştır?


CEVAP 9 15 YIL
SORU 10 Uluslararası Uzay araştırma kuruluşunun kısa adı nedir?


CEVAP 10 NASA


s.1. Komutlar kaça ayrılır?
c.1. Üçe ayrılır. Bildirim, yaptırım, bileşik komutlar.
s.2. Dönüşler kaça ayrılır?
c.2. Üçe ayrılır. Sağa, sola, geriye
s.3. Yürürken geriye dönüş komutu hangi ayakla verilir?
c.3. Sol ayakta verilir.
s.4. Beden eğitiminin kısa tanımını yapınız?
c.4. İnsan vücudunu, rekabet olmadan fiziksel, zihinsel çabalarla yapmış olduğu faaliyetlerdir.
s.5. Sporun kısa tanımını yapınız?
c.5. Uğraşanlar açısından yarışma kazanmaya dönük bir çaba izleyenler açısından heyecansallık kazandıran bir süreçtir.
s.6. Beden eğitimi ve sporun faydalarını yazınız?
c.6. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, fizyolojik ve biyolojik faydalar.
s.7. Basketbolda turnikeler kaça ayrılır?
c.7. Sağ ve sol turnike.
s.8.Basketbol kaç set oynanır?
c.8. 4 periot oynanır.
s.9. Futbol kaç dakika oynanır?
c.9. 45X2= 90 dakika.
s.10. Hentbol kaç kişiyle oynanır?
c.10. 7 kişiyle oynanır?
s.1. Voleybol kaç kişiyle oynanır?
c.1. 6 kişi ile oynanır